Villkor för försäljning och användning sued


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING----ÖVERSIKTDenna webbplats drivs av SODEVI, LLC . På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till SODEVI, LLC . SODEVI, LLC erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår "tjänst" och godkänner att vara bunden av följande villkor ("villkor", "villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till och/eller finns hyperlänkar till här. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal bör du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa försäljnings- och användningsvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik i framtiden kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användningsvillkor. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att eventuella ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.


AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR WEBBUTIK


Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, din stat eller din provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda denna webbplats.Det är förbjudet att använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål, och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).


Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.


Varje överträdelse eller brott mot dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.


ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR


Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon person tillgång till tjänsterna.


Du förstår att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras på ett okrypterat sätt, vilket inkluderar (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd.De rubriker som används i detta avtal finns med för din bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITETVi ansvarar inte för att informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på det innehåll som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.


Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER


Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller delar eller innehåll i tjänsten) utan förvarning och när som helst.


Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar, avbrott eller avbrytande av tjänsten.


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i förekommande fall)


Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färgerna korrekt.Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person och i något geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och priser kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.


AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONENVi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar en beställning eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning kan verka komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.För mer information, se vår returpolicy.


AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYGVi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget juridiskt ansvar som härrör från eller är relaterat till användningen av dessa valfria verktyg från tredje part.Om du använder något av de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och eget gottfinnande, och du bör ta del av de villkor enligt vilka sådana verktyg erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.


Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PARTEn del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på dessa webbplatser, och vi garanterar inte och tar inget ansvar för innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från sådana webbplatser från tredje part.Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om dessa tredje parters produkter ska lämnas in till samma tredje parter.AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA INLAGOROm du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (t.ex. för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (tillsammans "feedback"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda feedback som du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för alla kommentarer, (2) betala ersättning till någon för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa villkor.


Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, förtalande, ärekränkande, stötande eller obscent material och inte heller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om dina kommentarers ursprung. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du lägger upp och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du lägger upp eller som någon annan tredje part lägger upp.


AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER


När du lämnar dina personuppgifter i vår butik regleras detta av vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN


Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar, om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget definierat uppdaterings- eller uppdateringsdatum i Tjänsten eller någon tillhörande webbplats ska användas som grund för att dra slutsatsen att informationen i Tjänsten eller någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.


ARTIKEL 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING


Utöver de förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parters immateriella rättigheter, (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, såra, smutskasta, förtala, förtala, förtala, förringa, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon tillhörande, orelaterad webbplats eller Internet; (h) samla in eller spåra andras personuppgifter (i) för att skicka skräppost, phishing, kapa, avpressa information, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs), (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGVi lämnar inga garantier eller utfästelser om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.


Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta Tjänsten för obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst utan att meddela dig.Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och i befintligt skick för din användning utan någon form av representation, garanti eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.Under inga omständigheter ska SODEVI, LLC, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (även vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon tjänst eller produkt från tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att sådana anspråk kan uppstå. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.AVSNITT 14 - ERSÄTTNING


Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Fraîche™House, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa villkor eller de dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET


Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användningsvillkor, utan att detta påverkar giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.ARTIKEL 16 - UPPSÄGNINGDe skyldigheter och ansvar som parterna har åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.Dessa villkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller inte. Du kan när som helst säga upp dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.Om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att du är misslyckad, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa försäljnings- och användningsvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig och du förblir ansvarig för alla belopp som du är skyldig till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller delar av dem).AVSNITT 17 - HELA AVTALETOm vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor ska detta inte innebära att vi avstår från att utöva eller tillämpa en sådan rättighet eller bestämmelse.Dessa användarvillkor eller andra driftspolicyer eller regler som publiceras av oss på denna webbplats eller i samband med Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa försäljnings- och användningsvillkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAGDessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i 12240 East End Ave Chino, CA, 91710 .
ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKORENDu kan när som helst se den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på denna sida.Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att du har publicerat ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor innebär det att du godkänner ändringarna.AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATIONFrågor om försäljnings- och användningsvillkoren ska skickas till oss på info@kiidyaa.com .